PRIVACYBELEID

We zijn Best Doctors Services SLU, een Spaans bedrijf met adres op C/ Almagro 36, 28010 in Madrid, Spanje. In verband met zaken aangaande gegevensbescherming kunt u ons op het vermelde adres bereiken of de e-mailadressen gebruiken: arco@bestdoctors.com of onze functionaris voor gegevensbescherming contacteren op dpo@bestdoctors.com.

 

1. Doeleinde en wettige basis voor gegevensverwerking

Het doeleinde van de verwerking van uw gegevens is om: u te informeren over onze diensten zoals die vermeld zijn op onze website en in andere commerciële communicatie die verband houdt met onze diensten en die van onze dochterbedrijven.

Om het hierboven vermelde doeleinde te bereiken, zullen we de persoonsgegevens die u ons verstrekte, verwerken op de volgende wettige basis:

a) uw uitdrukkelijke toestemming;
b) Indien we hiertoe een wettelijke verplichting hebben, kunnen we uw persoonsgegevens verwerken.

 

2. Bewaren van gegevens

We zullen uw persoonsgegevens bewaren totdat u uw toestemming intrekt en/of zolang de toepasselijke wetgeving ons dit toestaat om het doeleinde waarvoor ze werden verzameld, te vervullen.

 

3. Kwaliteit en beveiliging van gegevens

We doen er alles aan om uw persoonlijke informatie te beschermen en we verzekeren dat we de verplichtingen aangaande voortdurende vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en het herstelvermogen van verwerkingssystemen en diensten volledig zullen naleven door de geschikte technische en organisatorische maatregelen te nemen om de persoonlijke informatie die u ons verstrekt te beschermen tegen elk ongeoorloofd of onwettig gebruik en tegen onopzettelijk verlies, schade of vernietiging. Deze veiligheidsmaatregelen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot:

  • opleiding van het personeel in verband met gegevensbescherming;
  • het veilig verwijderen van persoonsgegevens;
  • het verzekeren van de fysieke veiligheid van de lokalen waarin persoonlijke informatie wordt verwerkt;
  • het tekenen van een geheimhoudingsverklaringen door het personeel, providers en klanten;
  • het gebruik van een doeltreffende wachtwoordbescherming bij toegang tot de verwerkingssystemen;
  • het beschermen van e-mails en andere communicatie die gevoelige persoonsgegevens bevatten via pseudonimisering, versleuteling en/of bescherming met een wachtwoord;
  • het implementeren van een rampherstelplan, dat bestaat uit het maken van back-ups van persoonsgegevens zodat de beschikbaarheid en toegang tot de persoonsgegevens tijdig kan worden hersteld in geval van een fysiek of technisch incident; en;
  • het regelmatig uitvoeren van audits betreffende gegevensbescherming om de doeltreffendheid van technische en organisatorische maatregelen regelmatig te testen, te beoordelen en te evalueren om de veiligheid van de verwerking te verzekeren, fouten te ontdekken en verbeteringen door te voeren;
  • ervoor te zorgen dat bevoegde personen die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, deze uitsluitend verwerken volgens onze instructies, tenzij hij of zij hiertoe wordt verplicht volgens de wetten van de Europese Unie of van haar lidstaten.

 

4. Rechten van de betrokkenen en onze functionaris voor gegevensbescherming

Best Doctors is de gegevensbeheerder krachtens de wetgeving inzake gegevensbescherming. U kunt uw rechten op toegang, correctie, verwijdering, beperking van verwerking uitoefenen en u kunt uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens door ons intrekken, of portabiliteit vragen van uw persoonsgegevens. U kunt dit doen door te schrijven naar:

Best Doctors Services S.L.U. op C/ Almagro 36-1, 28010, Madrid of het e-mailadres te gebruiken: arco@bestdoctors.com of onze functionaris voor gegevensbescherming te contacteren op dpo@bestdoctors.com.

U kunt een klacht indienen bij de Spaanse toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (www.agpd.es) of bij de autoriteiten in uw land, op elk moment dat u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de regelgeving in verband met gegevensbescherming.

 

5. Internationale gegevensoverdracht

Uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen naar landen buiten de Europese Unie, die niet dezelfde gegevensbeschermingsnormen hanteren als de Europese Unie. In elk geval zullen dergelijke overdrachten plaatsvinden volgens bindende contractuele verplichtingen die zijn goedgekeurd door de Europese Unie, die vereisen dat de ontvangers uw persoonlijke informatie beschermen volgens de normen van de Europese Unie.

 

6. Toestemming

Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, stemt u ermee in dat uw informatie wordt verwerkt op de manier zoals beschreven is in dit beleid.

Dit Privacybeleid werd bijgewerkt in augustus 2018.