KWALITEITSBELEID

ONZE MISSIE

We identificeren en lossen de meest complexe, kritieke en kostbare problemen in de gezondheidszorg op, door gegevensanalyse en klinisch toptalent te combineren met onze zeer persoonlijke methodologie binnen een wereldwijd netwerk.

ONZE VISIE

Wij lossen het onoplosbare in de gezondheidszorg op. Best Doctors EMEAA heeft de visie om de eerste in de markt, te zijn en streeft ernaar om de wereldwijde referentie in medische zorg te zijn. Met als doel om in de toekomst onze diensten aan 100 miljoen klanten aan te kunnen bieden in meer dan 100 landen over de hele wereld.

In overeenstemming met onze missie en visie is het kwaliteitsbeleid van Best Doctors EMEAA ontworpen om een duurzame, winstgevende groei te realiseren door diensten te leveren die consistent voldoen aan de behoeften en verwachtingen van haar klanten. Bovendien is Best Doctors volledig toegewijd om te voldoen aan de toepasbare wettelijke- en reglementaire vereisten.
Het kwaliteitsniveau van onze diensten wordt bereikt door de goedkeuring, implementatie en ontwikkeling van een kwaliteitsbeheersysteem dat is gebaseerd op de internationale kwaliteitsnorm ISO 9001 en streeft naar continue verbetering.
Alle personeelsleden die individueel verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van hun werk zijn betrokken om dit beleid te verwezenlijken en te waarborgen. Dit beleid is welbekend bij alle medewerkers en dit komt tot uiting in hun betrokkenheid bij het kwaliteitssysteem.
De belangrijkste doelstellingen van ons kwaliteitsbeheersysteem zijn:

  • Een effectief kwaliteitsborgingssysteem behouden dat voldoet aan de internationale norm ISO 9001.
  • De behoeften, vereisten en verwachtingen van alle belanghebbenden detecteren en hier rekening mee houden, aandacht schenken aan de context van de organisatie en de nodige acties plannen om risico’s en kansen op de juiste manier aan te pakken en eventueel wijzigingen te plannen.
  • Altijd streven naar het handhaven van de hoogste niveaus van klanttevredenheid over de diensten die door Best Doctors worden geleverd.
  • Het gebruik van onze diensten door onze klanten vergroten in een poging het aantal service-annuleringen te verminderen.

Om ons kwaliteitsbeleid te waarborgen en al onze hoofddoelen te bereiken in overeenkomst met ISO 9001, onderbouwt Best Doctors EMEAA haar strategie via de volgende bedrijfswaarden.

ONZE WAARDEN

  • Onbaatzuchtig
  • Passie
  • Integriteit
  • Meedogenloos
  • Innovatief
  • Teamspelers