Case Initiation

Aby rozpocząć,
należy wypełnić formularz:

To start, fill out the form:

Jeżeli Państwo lub członkowie Państwa rodziny muszą podjąć ważną decyzję dotyczącą leczenia, niezależnie od tego, czy jest to drobny zabieg, czy też poważne schorzenie (nowotwór, choroby serca), warto skorzystać z wyjątkowej usługi medycznej Best Doctors.

Usługa całkowicie bezpłatna i poufna. Best Doctors jest usługą oferowaną niezależnie od Państwa planu zdrowotnego.


If you or a family member ever face an important medical decision, contact Best Doctors. For anything from minor surgery to serious issues like cancer, heart conditions and more, Best Doctors can help.

Best Doctors is 100% confidential and provided at no cost to you. Best Doctors is an independent resource. Your information is held in the strictest confidence by Best Doctors.

Copyright © 2017, Best Doctors, Inc. All Rights Reserved.