FAQ

FAQ

Hoe werkt Best Doctors?

Ons second opinion proces werkt als volgt:

1. De patiënt neemt contact op met Best Doctors.

2.Ons team verzamelt alle relevante medische informatie, schrijft een klinische samenvatting en een intern team beoordeelt vervolgens de medische gegevens en stelt hoofdvragen op.

3.De geselecteerde deskundige van Best Doctors beoordeelt de gegevens en stelt een gedetailleerd rapport op.

4.De patiënt deelt het rapport van Best Doctors met zijn/haar behandelend arts als aanvullend instrument voor hun behandelplan.

 

Hoe bepaalt Best Doctors wie er in de database worden opgenomen?

Iedere twee jaar vraagt Best Doctors artsen over de hele wereld mee te werken aan een enquête, om inzichtelijk te krijgen welke specialisten de allerbesten in hun vakgebied zijn. Deelnemende artsen wordt gevraagd: “Als u of een naaste een arts in uw specialisme nodig zou hebben, naar wie zou u dan verwijzen?”

Hoe beslist u welke artsen u ondervraagt?

De unieke kracht van het onderzoek van Best Doctors is dat alleen de besten mogen deelnemen; alleen huidige Best Doctors en andere hoog aangeschreven specialisten ontvangen onze vragenlijst om te nomineren en te stemmen.

Hoe weet u of u de beste artsen hebt gevonden?

Best Doctors maakt gebruik van eigen software die de vragenlijsten analyseert en een totaalscore geeft voor elke arts. Hieruit volgt een voorlopige groep artsen die voldoet aan de eerste criteria voor opname in de Best Doctors database. Deze artsen worden vervolgens gecontroleerd op bevoegdheid, diploma’s en tuchtmaatregelen. We hebben een systeem ontwikkeld voor het screenen van artsen, dat ongeëvenaard streng en nauwkeurig is. Bovendien worden de vragenlijsten van de artsen vertrouwelijk behandeld.

Als een Best Doctor eenmaal is geselecteerd, blijft hij of zij dan voor altijd op de lijst?

Nee, in ons intercollegiale beoordelingsproces moet iedere Best Doctor op de lijst opnieuw beoordeeld worden door zijn of haar collega’s in ieder tweejaarlijks onderzoek.

Kan een arts of ziekenhuis betalen om te worden opgenomen in de database van Best Doctors?

We betalen artsen niet voor opname in onze database; evenmin betalen zij ons. Een arts kan zich niet zelf aanmelden om een deskundige bij Best Doctors te worden; artsen kunnen alleen worden geselecteerd wanneer zij worden genomineerd door hun collega’s.

Wat zijn de voordelen van erkend worden als arts van Best Doctors?
  • Erkenning van, en verbondenheid met, een aantal van de beste nationale én internationale specialisten.
  • De mogelijkheid om samen te werken aan second opinions.
  • Samenwerken aan betere medische resultaten met behulp van de expertise van een Best Doctors’ deskundige, bij klinische casussen binnen het eigen specialisme (en subspecialisme) met als doel om de algemene kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland te verbeteren.
Wat vinden artsen van de vragenlijst?

De medische gemeenschap heeft altijd positief gereageerd op onze enquête, zowel in de VS als in andere delen van de wereld. We zien een aanhoudende toename van geschikte specialisten voor onze database.

Overige vragen? Neem contact met ons op!